บริการของเรา

FoxyLED LED full color display

ติดตั้ง จอใหญ่ LED Full Color

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน การรออกแบบระบบภาพ จอLED ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานหน้าประชุม งานป้ายประชาสัมพันธ์ ในอาคาร (Indoor) หรือ กลางแจ้ง (Outdoor) หรือ จอLED หลังเวที ทั้งร้านอาหาร พับ

ติดตั้ง จอใหญ่ LED จอLED ขนาดใหญ่

Made With Professional Sense

จอLED ขนาดใหญ่

กลับหน้าหลัก

จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง จอLED ขนาดใหญ่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบดิจิตอล โทรปรึกษาเราก่อน หากคุณกำลังสนใจที่จะติดตั้งจอLED

และทางเรามีบริการ ขายส่ง ให้คำปรึกษากับตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ 

ติดต่อเราได้ที่ โทร 02-113-6141 หรือ Line id: @JustAmi

ตัวอย่างผลงานติดตั้ง จอLED Full Color Display บางส่วนของเรา

FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 7

Project Site: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

(Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage)

Resolution : P2.5

Brand: FoxxyLED

FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 2
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 3
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 4
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 8
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 5
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 6
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 15

Project Site: โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

(Anubansaraburi School)

Resolution : P5

Size : 6.08 m. x 3.52 m.

Brand : FoxxyLED

FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 9
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 10
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 11
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 14
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 13
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล 12
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล 1

Project Site: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

(The Demonstration School of Kanchnaburi Rajbhat University)

Resolution : P3.9

Size : 3.5 m. x 2 m.

Brand : FoxxyLED

FoxxyLED จอLED full color display ป้ายLED โฆษณาดิจิตอล P3.9 2
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายLED โฆษณาดิจิตอล P3.9
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายLED โฆษณาดิจิตอล P3.9 5
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายLED โฆษณาดิจิตอล P3.9 6
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายLED โฆษณาดิจิตอล P3.9 7
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายLED โฆษณาดิจิตอล P3.9 9
FoxxyLED จอ LED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล การใช้จอLED 1

Project Site:

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(Faculty of Humanities & Social Sciences : Valaya Alongkorn University)

Resolution : P2.5

Size : 3.2 m. x 1.76 m.

Brand : FoxxyLED

FoxxyLED จอ LED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล การใช้จอLED 2
FoxxyLED จอ LED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล การใช้จอLED 3
FoxxyLED จอ LED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล การใช้จอLED 5
FoxxyLED จอ LED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล การใช้จอLED 8
FoxxyLED จอ LED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล การใช้จอLED 7
FoxxyLED จอ LED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล การใช้จอLED 6
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายLED โฆษณาดิจิตอล P3.9 1 4 x2.5 m.

Project Site:

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

(Princess Sirindhorn’s College)

Resolution : P3.91

Size : 4.0 m. x 2.5 m.

Brand : FoxxyLED

FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล P3.9 setting
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล p3.9
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายโฆษณาดิจิตอล p3.91

ออกแบบโดยทีมวิศวกร และติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้และฝีมือ
จากผู้ผลิตชุดควบคุม LED อันดับหนึ่งของโลก

โทรปรึกษาเราก่อน หากคุณกำลังสนใจที่จะติดตั้งจอLED

และทางเรามีบริการ ขายส่ง ให้คำปรึกษากับตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ 

ติดต่อเราได้ที่ โทร 02-113-6141 หรือ Line id: @JustAmi