ฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ
ด้าน LED Full Color Display

หลักสูตร อบรม สอน วิชาชีพ ประกอบ ธุรกิจ จอ LED Full Color Display จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ที่ต้องการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาบุคคลากร สู่อุตสาหกรรมวงการ LED Full Color Display เน้นให้เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย

บริหารหลักสูตร โดย ดร.ปวินท์ เทพกุณหนิมิตต์

สอนLED FoxxyLED academy
FoxxyLED จอLED full color display ป้ายLED โฆษณาดิจิตอล P3.9
FoxxyLED จอ LED full color display ป้ายโฆษณาLED ดิจิตอล การใช้จอLED 7

หลักสูตรฝึกอบรม:

“ความรู้พื้นฐาน การออกแบบ และการติดตั้ง LED Full Color Display เบื้องต้น”

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับ ความเข้าใจตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐาน  ของจอ LED Full color และอุปกรณ์ต่างๆภายใน รวมถึงการออกแบบจอ การเลือกอุปกรณ์ ที่จะนำมาประกอบ เน้นให้ผู้เรียนสามารถประกอบจอได้จาก LED module จนไปถึงการ ติดตั้ง และ เซตปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จนใช้งานได้ 

เนื้อหาหลักสูตร

 • หลักการการทำงาน และ ชนิดของจอ LED Full Color
 • อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ
 • การออกแบบจอ และ ผังวงจร
 • เทคนิคการติดตั้งจอ และ ระบบไฟฟ้า
 • การเซตและปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จากโปรแกรมควบคุม
 • การใช้โปรแกรมเล่นมีเดียต่างๆเบื้องต้น
 • การใช้จอ LED Full Color ร่วมกับ VDO processor
 • Workshop : ปฏิบัติจริง ตั้งแต่การออกแบบ จนติดตั้งพร้อมใช้งาน

ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน

ผู้สอน : ทีมงานวิศวกรจาก FoxxyLED

ประกาศนียบัตร (Certificate) : ผู้ฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% และสอบข้อเขียน และ ภาคปฎิบัติผ่าน จะได้รับ ประกาศนียบัตรจากทางสถาบัน

คุณสมบัติผู้เรียน :

 • มีความรู้พิ้นฐานด้านไฟฟ้า หรือ อิเลคทรอนิกส์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เหมาะสำหรับ :
 • ท่านที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจ LED Full Color Display
 • ท่านที่หน่วยงานมีใช้แล้วต้องการความรู้ในการดูแลระบบ
 • ท่านที่สนใจจะประกอบจอ LED Full Color 

ค่าใช้จ่าย : 15,000 บาท ( สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 2 ท่าน )

ตารางเวลาที่จัดอบรม : กำหนดการครั้งต่อไป กรุณาโทรสอบถาม

ออกแบบโดยทีมวิศวกร และติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้และฝีมือ
จากผู้ผลิตชุดควบคุม LED อันดับหนึ่งของโลก

โทรปรึกษาเราก่อน หากคุณกำลังสนใจที่จะติดตั้งจอLED

และทางเรามีบริการ ขายส่ง ให้คำปรึกษากับตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ 

ติดต่อเราได้ที่ โทร 02-113-6142 หรือ Line id: @JustAmi